O nas

LIGA MORSKA I RZECZNA
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

„Pro Mari Nostro”
W latach 1925-1927 LMiR w Polsce przeżywała okres swego rodzaju stagnacji, na co wpływ miała niesprzyjająca sytuacja polityczna. W pracy magisterskiej pana Andrzeja Ścibisza pt. „Liga Morska i Kolonialna w lodzi. Struktura organizacyjna w latach 1925-1939” pisanej na seminarium absolwentki I LO w Tomaszowie Maz.– prof. dr hab. Barbary Wachowskiej, w Zakładzie Najnowszej Historii Polski UŁ nie znajdujemy żadnych informacji na temat działalności Ligi Morskiej w Tomaszowie. W tym czasie jednak Liga w Tomaszowie istniała i działała…

Pięknego początki…
Informację o powstaniu w Tomaszowie oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej znajdujemy na łamach „Echa Mazowieckiego” z dnia 22 maja 1927r. Gazeta donosi, że 12 maja przybyło na zebranie organizacyjne 76 osób.

„Dr Narewski zagaił barwnym przemówieniem o konieczności zorganizowania w Tomaszowie oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej, poczem wniósł o wybranie Prezydium, w skład którego powołano przez aklamację Prezydenta Lechowicza na przewodniczącego (…)”.

Wygłoszono przemówienia o celach i zadaniach Ligii, wypełniono 44 deklaracje członkowskie, zebrano pierwsze składki (łącznie 102 zł) i wybrano zarząd. W Zarządzie Tomaszowskiego oddziału LMiR znalazły się wybitne osobistości, m.in.: dr. Narewski, prof. Seweryn, inż. Łoziński i prezydent Lechowicz. Już wówczas prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej był adwokat Mieczysław Grygosiński.

„Ekspres Poranny” z 11 listopada 1936r. podaje, że jako prezes prowadzi: „energiczną pracę we wszystkich szkołach powszechnych na terenie Tomaszowa i powiatu. W kilku szkołach koła Ligi Morskiej zostały już zorganizowane”. Wśród nich było I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego.

Działalność tomaszowskiego oddziału
Tomaszowskie fabryki i zakłady wspierały finansowo LMiK. Dowodem są reklamy Starzyckiej Manufaktury Dywanów, Fabryki Sukna Landsberga czy Tomaszowskiej Fabryki Wyrobów Sukiennych Emanuela Borsteina na łamach miesięcznika „Morze” z grudnia 1939r. We wspomnieniach członków Ligi zachowały się przekazy świadczące o aktywnym i owocnym udziale tomaszowian w życiu Polski Morskiej. Kapitan Roman Nawrocki pisze o tak zwanej „pływbie wachlarzem Wisły” organizowanej przez Zarząd Okręgu LMiR w Łodzi: „Zaraz po maturze zorganizowałem wyprawę wodną (kajakami) rzeką Pilicą, a następnie Wisłą przez Grudziądz do Bałtyku. Uczestniczyliśmy w międzynarodowym Zlocie Skautów nad jeziorem Garyczno”. Efektem tej wyprawy jest puchar dowódcy OK. IV Łódź wręczony tomaszowskiej ekipie. Nagrodę tą oglądać można w Skansenie Rzeki Pilicy.

Zarząd LMiR w Tomaszowie Maz. działał bardzo prężnie, organizował imprezy lokalne na przystani Tomaszowskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Nasz oddział aktywnie przyczyniał się do szerzenia wiedzy o morzu wśród młodzieży ziemi łódzkiej. Działacze Ligi domagali się od władz  „ukonstytuowania się Spółki Wodnej w Tomaszowie Maz. i opracowania sposobu spławiania i oczyszczania ścieków Tomaszowa”. W roku 1935, w dowód uznania za pracę w dziedzinie spraw morskich i żeglugi śródlądowej, decyzją naczelnych władz LMiK, srebrnym medalem (pozłacanym) XV-lecia Odzyskania Morza odznaczeni zostali członkowie zarządu i założyciele oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Maz.: Roman Ślosarki (prezes oddziału), Kazimierz Kokulator (przewodniczący FOM), Józef Goldman (sekretarz) i Jan Gust (skarbnik).

W przeddzień II wojny światowej
Niewiele wiemy o majątku Ligi przed wojną. W skali kraju został on przejęty w latach 50. Przez Ligę Obrony Kraju. Zarząd Główny LMiR czyni obecnie starania w kierunku odzyskania posiadanych niegdyś przystani (Jastarnia) i jachtów.

Liga Morska przed II wojną światową miała wyraźne ostrze antyniemieckie. Prezes Ligi adwokat Mieczysław Grygosiński znany był ze swojej zdecydowanej postawy patriotycznej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Tomaszowa w 1939r. musiał uchodzić z miasta. Tomaszów przed wojną zamieszkiwało kilka tysięcy obywateli polskich narodowości niemieckiej. Aresztowany w Warszawie przez hitlerowców, po długotrwałych przesłuchaniach, został brutalnie zamordowany.

Liga Morska i Rzeczna w I LO
Dzisiejsza Liga skupia młodzież szkolną, która poprzez wychowanie morskie i wodne z uwzględnieniem akcentów patriotycznych, zaangażowana jest w dzieło jednoczącej się Europy. Uczestnictwo w szkolnych klubach LMiR daje szansę wspaniałego rozwoju młodego Polaka.

Od ponad 20 lat Koło LMiR, działające w I LO prowadzi morską edukację w oparciu o sprawdzone programy wychowawcze ZHP i LM.

Dzięki sponsorom wychowania morskiego kilkuset osobowej grupa uczniów z Tomaszowa dane było pływać na pokładach wszystkich wielkich polskich żaglowców.

Największym osiągnięciem sportowym było zajęcie pierwszego miejsca w regatach żeglarskich o Puchar Komandora Aleksandra Murawiewa w Kołobrzegu latem 2000r.
W kwietniu 2004r. w Szczecinie zajęliśmy drugie miejsce w kraju w konkursie ZG LMiR na najlepiej działające Szkolne Koło LMiR.

W dniach 28-31 marca 2003r. w porcie Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni odbył się XVII Walny Zjazd LMiR. Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, ówczesny poseł Bronisław Komorowski, wyróżnił wieloletnią pracę działaczy i nauczycieli wychowania wodnego. Szkolne Koło otrzymało status Samodzielnego oddziału LMiR.