• Wystawa Okolicznościowa  Liga Morska i Rzeczna oddział Tomaszów Maz., zaprasza na wystawę okolicznościową z okazji 85-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej w Muzeum Miejskim w dniach 10.05 – 24.-06 2012 r.

  12 maja 1927 w pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Maz. znamienici włodarze ówczesnego Tomaszowa  m.in. prezydent Lechowicz , dr Narewski, prof. Seweryn (44 deklaracje członkowskie) zakładając Ligę Morską i Rzeczną.

  Obecni członkowie LMiR wspólnie z Dyrekcja Muzeum Regionalnego pragną przypomnieć dokonania tomaszowian w dziele budowania Polski Morskiej (autostrada bliżej – a zatem Bałtyk  tez).

  Zwracamy się zatem, na lamach prasy lokalnej i mediów  Naszego grodu do Wszystkich  którzy mogą wnieść wiele nowych cennych informacji na temat działalności Ligi od 1927 po czasy współczesne (legitymacje, plakaty, zdjęcia, odznaki, wspomnienia itp.) aby skontaktowali się w tej sprawie z organizatorami projektu
  (sekretariat I Liceum  ul. Moscickiego 22/24 tel. 44 7245234)

  Uroczyste otwarcie okolicznościowej wystawy przewidujemy
  w okrągłą rocznicę powstania Ligi  (12 maja 2012 ) .

  Zarząd Oddziału LMiR w Tomaszowie Maz.